Człowiek z samej swojej natury najlepiej reaguje na bodźce wizualne i dźwiękowe dlatego wizualizacja stała się bardzo ważnym elementem w procesie produkcyjnym i dzięki dobrze stworzonej wizualizacji procesu pozwala na efektywną komunikację „człowiek-maszyna” co pozytywnie przekłada się na efektywność całego procesu produkcyjnego.