Na bezpieczeństwo w "Inteligentnym Budynku", składa się, np:
 
  • symulacja obecności domowników - przez programy, które podczas nieobecności domowników, będą załączać oświetlenie przed domem, w jego poszczególnych pomieszczeniach, uchylać rolety, załączać sprzęt grający, itp.
  • zbiorcze wyłączanie - wyłaczenie jednym przyciskiem lub automatycznie po uzbrojeniu systemu alarmowego wszystkich obwodów mogących stanowić zagrożenie jak gniazdka elektryczne, których np. używamy do prasowania, itd. oraz jednoczesne zamykanie zaworów wody i gazu oraz wszystkich rolet, które przez zapomnienie moglibyśmy pozostawić otwarte, jak i zabezpieczenia przed faktycznym zagrożeniem, które wystąpiło w czasie, gdy w domu znajdują się sami domownicy, dzieci bez opieki lub też osoby starsze i schorowane (które nie będą w stanie nic zrobić).
     

W takim przypadku, system po wykryciu np. ulatniającego się gazu może:

zamknąć zawór gazu, wyłączyć wszystkie obwody elektryczne, otworzyć klapę dymną, powiadomić telefonicznie innych domowników lub odpowiednie służby o występującym zagrożeniu (adekwatnie do sytuacji np: pożar, zalanie wodą itd.).
Włamanie:
czujniki na oknach, drzwiach lub czujniki ruchu PIR wykryją naruszenie strefy załaczają alarm dźwiękowy, pdnoszą rolety okienne gdy te są opuszczone i zapalają światło w całym budynku jednocześnie migocząc przez co nastepuje odstraszenie potencjalnego włamywacza oraz zwraca uwagę sąsiadów na zaistniała sytuację a takrze zostaje wysłana informacja SMS na telefon i jednocześnie zostją pwiadomine odpwiednie służby np. policja...
     Istnieje również możliwość podglądu sytuacji poprzez internet - gdy zainstalowane są kamery lub wizualizację
na monitorze założonych czujników.