Ogromny postęp technologiczny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, przyczynił się do znacznego obniżenia kosztów związanych z produkcją urządzeń do sterowania domem co przełżyło się na zmniejszenie  wydatków na wykonania instalacji inteligentnego domu przez co coraz więcej ludzi decyduje się na jej wykonanie.

Lecz nie tylko cena stała się przyczyną coraz większego zainteresowania się automatyka budynków ale również zwiększenie się atrakcyjności i wartości budynku na rynku wtórnym gdyż dzięki inteligentnemu sterowaniu zwiększamy nie tylko konfort użytkowania ale w znacznym stopniu zmniejszamy zużycie energi elektrycznej i cieplnej oraz zwiększamy nasze bezpieczeństwo.

Jednak przejdźmy do konkretów:
"Inteligentny Budynek", to dom, który dba o komfort, wygodę, bezpieczeństwo oraz oszczędności swoich użytkowników.

 Powyższe stwierdzenia ukazują nową, przełomową (rewolucyjną!) funkcję domu, w którym następuje całkowite odwrócenie ról pomiędzy budynkiem, a jego użytkownikami.

A zatem inteligentny dom przejmuje sterowanie oświetleniem (wewnętrznym i zewnętrznym), w tym układanie scen świetlnych, polegających na uruchamianiu jednym przyciskiem dowolnych punktów świetlnych z ustawionymi indywidualnie dla nich parametrami jasności,np. oświetlenie do czytania lub oglądania TV, itp.

  • roletami i karniszami elektrycznymi, w tym grupowanie rolet i zbiorcze nimi sterowanie oraz uwzględnianie ich w scenach świetlnych.
  • ogrzewaniem elektrycznym lub CO, w tym ustawianie osobnych parametrów ogrzewania dla różnych przedziałów czasowych i innych zależności wpływających na oszczędności.
  • bramami wjazdowymi, garażowymi, furtkami, itp.
  • systemami nawadniania (np. trawników), z programowaniem czasowym lub w zależności od warunków pogodowych, bieżącej wilgotności gleby, pory dnia, itd.
  • elektrozaworami wody i gazu, z uwzględnieniem ich zamykania przy zagrożeniach lub też automatycznego, profilaktycznego ich zamykania po opuszczeniu domu,
  • innymi urządzeniami, którymi użytkownik chce sterować, zarówno manualnie, jak i w pełni automatycznie.

Komfort i wygoda

Już sama idea systemu automatyki daje wyobrażenie o jego możliwościach i późniejszym komforcie użytkowania.

Idea ta polega na tym, iż obwody sterujące (dotychczasowe wyłączniki) są całkowicie odseparowane od obwodów zasilających, którymi sterują. Ich zależność występuje wyłącznie przez oprogramowanie, w którym danemu wyłącznikowi przypisuje się dowolne funkcje, jakie ma on wykonywać i dowolne urządzenia - którymi ma sterować.

Ta podstawowa cecha systemu, sprawia, iż:

  • w dowolnych miejscach domu, bez względu na to w jaki sposób została ułożona instalacja elektryczna, możemy zainstalować potrzebną ilość wyłączników sterujących określonymi elementami systemu i zmieniać te ustawienia - w razie konieczności - tak, aby zawsze potrzebny wyłącznik był pod ręką,
  • jednym wyłącznikiem możemy realizować wiele funkcji naraz, np. idąc spać, z sypialni wyłączymy całe oświetlenie domu, zamkniemy wszystkie rolety, wyłączymy oświetlenie zewnętrzne. Włączając scenę świetlną do oglądania TV, w czasie dnia zamknie się także roleta okna, z którego pada światło na telewizor, itp.
  • całym systemem można sterować, zarówno przez wyłączniki, jak i piloty (uwzględniając w tym sterowanie sprzętem RTV), za pomocą komputera lub też w sposób całkowicie automatyczny, gdzie światła zapalają się po wejściu do pomieszczenia i gasną po jego opuszczeniu albo też za pomocą telefonu, gdy jesteśmy poza domem,
  • zostajemy zwolnieni z wielu nieraz uciążliwych obowiązków, np. pilnowania podlewania trawników, gdyż system zrobi to optymalniej (zużyje tyle wody ile dokładnie potrzeba) i zrobi to tylko wtedy, gdy jest to naprawdę wymagane.

Jedną z najistotniejszych cech inteligentnego domu jest ta, iż zachowuje się on tak, jakby przewidywał życzenia domowników i je uprzedzał, a jednocześnie pozbawiał ich niemiłego nieraz uczucia, iż o czymś zapomnieli, nie dopilnowali, przeoczyli...